't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

Aanmelden voor de Power workshop

Met onderstaand formulier schrijft u zich in voor de vijf workshops.
De workshops worden verzorgd op 26 oktober, 2, 16, 23 en 30 november 2022, van 9 tot 12 uur
Locatie: SMWO, ‘s -Heer Elsdorpweg 12 te Goes


De kosten voor de workshops bedragen € 50,--, incl. materiaal, koffie/thee.
U maakt, na bevestiging inschrijving door ’t Gilde de Bevelanden, het bedrag over op bankrekeningnummer NL47 RABO 0103 4374 87.
t.n.v.  Stichting ‘t Gilde de Bevelanden o.v.v. workshop Power 2022.

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht C.G. Jebbink,
e-mail power@gildedebevelanden.nl. Telefoon 06-51551975.