't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring
Vrijwilliger worden

Vacatures

Coördinator coach4you

’t Gilde de Bevelanden start met het project Coach4you. In dit project worden leerlingen, die dit nodig hebben, begeleid in de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.


Om dit project in goed banen te leiden is ’t Gilde de Bevelanden op zoek naar twee coördinatoren (m/v) die dit alles kunnen begeleiden.
Coach4you is een landelijke vrijwilligersorganisatie die per jaar gemiddeld 250 basisschoolkinderen uit groep 8 begeleidt bij de overstap naar het voortgezet onderwijs, middels de inzet van vrijwilligers.
Er wordt nauw samengewerkt met de enkele basisscholen in de Bevelanden.
De coachkinderen worden gedurende één schooljaar met een uitloop tot kerst volgende schooljaar door een vrijwillige coach ondersteund op die dingen die het kind belangrijk vindt. Het accent ligt vaak op het sociaal-emotionele vlak, maar ook praktische studiebegeleiding kan er deel van uitmaken.

We zijn dus op zoek naar coördinatoren (m/v) die ‘de motor’ mede draaiend houden.

Als coördinator heb je o.a. de volgende taken:

 • het onderhouden van de contacten met de basisscholen (groep 8 leerkrachten, IB-ers)
 • het voeren van intakegesprekken op de scholen en bij gezinnen thuis
 • het zoeken naar en aannemen van nieuwe vrijwilligers/coaches met de juiste kwaliteiten
 • het begeleiden van de coaching trajecten (‘coach the coach’) waar nodig
 • het organiseren van intervisie-avonden en deze begeleiden, voorzitten, groepsproces sturen, interessante thema’s uitdiepen (evt. middels een gastspreker)
 • verzorgen van PR en informatievoorziening
 • deelnemen aan coördinatoren-overleg binnen het Gilde (2-3x p.j.) en binnen Coach4You Nederland (1x p.j.)


Wat heb je nodig?

 • aantoonbaar MBO-HBO werk- en denkniveau
 • bij voorkeur ervaring in het onderwijs of het begeleiden/coachen van kinderen
 • affiniteit met de doelgroep (kinderen van 11-14 jaar; brugklassers)
 • communicatieve vaardigheden; doorvragen, reflecteren, etc.
 • mensenkennis om de goede match te kunnen maken tussen leerling en coach
 • gemiddelde tijdsbesteding 4 uur per week, met piekperiodes (m.n. in het voorjaar)
 • beschikbaar voor een langere periode

Denk je dat je dit in huis hebt en lijkt dit je dit leuk vrijwilligerswerk om te doen? Dan maken we graag kennis met je.
Ook als je eerst meer informatie wilt, mail met coach4you@gildedebevelanden.nl

We horen graag van je!

Taalmaatjes gezocht

Wilt u anderstaligen helpen bij het beheersen van de Nederlandse taal en kennis laten maken met onze Nederlandse cultuur?
Voor ons project SamenSpraak zoeken we nog naar nieuwe collega’s die, met ons, zich willen inzetten om goed gemotiveerde anderstaligen te helpen met de integratie in onze samenleving. Meldt u aan bij samenspraak@gildedebevelanden.nl of telefoon 06-27 095 304

Gevraagd: Coördinator voor Power

Waar is Power voor?
Om senioren met toekomstplannen op weg te helpen om een en ander te realiseren.
Kinderen de deur uit, klaar met werken, behoefte aan contact met anderen, volop tijd en energie…. Maar wat wil ik, waar ga ik me voor inzetten, wat zijn mijn dromen? Deze en andere vragen komen aan bod in het project Power!
In een aantal workshops wisselen deelnemers ervaringen en ideeën uit. Ieder werkt daarbij aan een eigen plan voor de toekomst op het gebied van hobby’s, sport en bewegen, sociale contacten en (vrijwilligers)werk. Je kunt rond je 55ste nieuwe plannen maken, maar evengoed als je 70 bent.

Taakomschrijving en werkwijze coördinator:

 • Het plannen van acties en het onderling afstemmen hiervan met de  trainers.
 • Het plannen en organiseren van bijeenkomsten (huren zaal e.d.) in  overleg met trainers.
 • Werving en publiciteit; zorgen/opstellen wervingsfolder, persberichten, berichten voor de website opstellen.
 • Inschrijvingen en betalingen deelnemers regelen
 • Begroting opstellen.

Meldt u aan bij info@gildedebevelanden.nl of telefoon 06-51551975

Stads- en streekgidsen

Momenteel zijn er geen vacante plaatsen voor stads- en streekgidsen.