't Gilde de Bevelanden
Vrijwilligers delen kennis, kunde en ervaring

Organisatie

't Gilde de Bevelanden is een zelfstandige stichting. 
Voor contact klik hier.

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Voorzitter: Frans van Rijswijk
Secretaris: Chris Jebbink
Penningmeester: Peter Geysen
Lid bestuur, vice voorzitter en coördinator PR: Jan van den Boom

Voor bestuursaangelegenheden: E-mail: info@gildedebevelanden.nl

Coördinatoren

Coördinator Rondleidingen: Louis Schigt 
Coördinator Samenspraak: Anneke Reijkers
Coördinator Power: Vacant
Coördinator Scholenproject: Jan Stoffels

't Gilde de Bevelanden is aangesloten bij Gilde Nederland.

Belangrijke bestuurlijke documenten:

Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020

Beleidsplan 2023-2025 
Statuten
Huishoudelijk Reglement

Documenten specifiek voor vrijwilligers:

Beleidsplan Verklaring Omtrent Gedrag 25-2-2019
Spelregels begeleider Scholenproject
Spelregels begeleider-trainer Power
Spelregels Taalcoaches
Handleiding Stadsgidsen

Kennisgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het bestuur van ’t Gilde de Bevelanden heeft ter voldoening aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een Privacy reglement opgesteld. Iedereen van wie ’t Gilde de Bevelanden persoonsgegevens verwerkt, kan in dit reglement zien welke gegevens het bestuur van ’t Gilde de Bevelanden verwerkt en hoe. Iedere betrokkene kan hierin ook zien of deze gegevens kloppen en hoe eventuele onjuistheden gemeld en verbeterd kunnen worden.

Privacy beleid van Stichting 't Gilde de Bevelanden